Công an lập kế hoạch bảo vệ 10 khách sạn phục vụ Hội nghị Mỹ - Triều

Các địa điểm lưu trú của Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Triều Tiên sẽ được thông báo vào phút chót.