Apple sắp bùng nổ với hàng loạt gói dịch vụ mới

Càng ngày càng xuất hiện nhiều bằng chứng về gói dịch vụ Apple trong tương lai.